ทุกคนรู้แต่แกล้งไม่รู้มากกว่า https://ramazotti.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=15-12-2013&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=15-12-2013&group=1&gblog=14 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["ค่าน้ำค้าง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=15-12-2013&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=15-12-2013&group=1&gblog=14 Sun, 15 Dec 2013 17:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-12-2013&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-12-2013&group=1&gblog=13 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["ย่ำอยู่"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-12-2013&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-12-2013&group=1&gblog=13 Mon, 09 Dec 2013 13:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-11-2013&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-11-2013&group=1&gblog=12 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["สุขสม"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-11-2013&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-11-2013&group=1&gblog=12 Sat, 16 Nov 2013 10:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=10-09-2013&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=10-09-2013&group=1&gblog=11 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["หมอก-เมฆ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=10-09-2013&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=10-09-2013&group=1&gblog=11 Tue, 10 Sep 2013 20:34:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-08-2013&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-08-2013&group=1&gblog=10 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["เคียง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-08-2013&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-08-2013&group=1&gblog=10 Fri, 09 Aug 2013 10:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=20-08-2013&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=20-08-2013&group=2&gblog=4 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["โคลงเคลง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=20-08-2013&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=20-08-2013&group=2&gblog=4 Tue, 20 Aug 2013 20:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=27-06-2013&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=27-06-2013&group=2&gblog=3 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["แน้งกาย"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=27-06-2013&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=27-06-2013&group=2&gblog=3 Thu, 27 Jun 2013 21:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=24-06-2013&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=24-06-2013&group=2&gblog=2 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["ลองร่่าย"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=24-06-2013&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=24-06-2013&group=2&gblog=2 Mon, 24 Jun 2013 21:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=14-06-2013&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=14-06-2013&group=2&gblog=1 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["เพราะเพียงแพ้พ่ายหรือจึงเร้นหลบ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=14-06-2013&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=14-06-2013&group=2&gblog=1 Fri, 14 Jun 2013 9:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=20-07-2013&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=20-07-2013&group=1&gblog=9 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["ทิ้งถ่วง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=20-07-2013&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=20-07-2013&group=1&gblog=9 Sat, 20 Jul 2013 21:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-07-2013&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-07-2013&group=1&gblog=8 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["พันแสง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-07-2013&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=09-07-2013&group=1&gblog=8 Tue, 09 Jul 2013 21:19:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=07-07-2013&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=07-07-2013&group=1&gblog=7 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["สิตางศุ์"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=07-07-2013&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=07-07-2013&group=1&gblog=7 Sun, 07 Jul 2013 9:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=19-06-2013&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=19-06-2013&group=1&gblog=6 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["ผูกพัน"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=19-06-2013&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=19-06-2013&group=1&gblog=6 Wed, 19 Jun 2013 12:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=08-06-2013&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=08-06-2013&group=1&gblog=5 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["ดั่ง...ดาว"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=08-06-2013&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=08-06-2013&group=1&gblog=5 Sat, 08 Jun 2013 9:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=01-06-2013&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=01-06-2013&group=1&gblog=4 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["จุดจบ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=01-06-2013&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=01-06-2013&group=1&gblog=4 Sat, 01 Jun 2013 9:24:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=26-05-2013&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=26-05-2013&group=1&gblog=3 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["ลองรัก"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=26-05-2013&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=26-05-2013&group=1&gblog=3 Sun, 26 May 2013 9:24:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-05-2013&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-05-2013&group=1&gblog=2 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA["รักร้าง-ร้างรัก"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-05-2013&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-05-2013&group=1&gblog=2 Thu, 16 May 2013 9:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-05-2013&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-05-2013&group=1&gblog=1 https://ramazotti.bloggang.com/rss <![CDATA[เทสต์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-05-2013&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ramazotti&month=16-05-2013&group=1&gblog=1 Thu, 16 May 2013 9:24:02 +0700